Ocak Ayı Hisse Önerileri

Migros; 2016/9 aylıklar itibariyle Şirket’in cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre % 16,4 artarak 8 Milyar TL’ yi geçti. Aynı dönemde, yurtiçi büyüme %18,5 oldu. Şirket büyüme momentumunu korurken, brüt karı 2,2 milyar TL’ ye, Kira gideri öncesi Vafök karı da % 15 artışla 926,6 milyon TL’ ye ulaştı. Sektörde artan rekabete rağmen, Migros’ un brüt karlılığını koruduğu ve güçlü bir satış büyümesi kaydettiği görülüyor. Ancak artan pazarlama ve finansman giderlerinin etkisiyle şirket net kar/zarar kaleminde geçen yıla göre azalsa da yine zarar açıkladı. Şirket yılın ilk 10 ayında mevcut mağaza portföyüne 168 yeni mağaza eklerken, toplam mağaza sayısı 1.578'e ulaştı. Yeni mağazaların ve iç talep temelli büyüme beklentisinin Şirket’i olumlu etkilemesini ve Şirketin 2016’ da çift haneli büyümenin sürmesini bekliyoruz. Goldman Sach’s 22,40 TL fiyat hedefi ile Migros için AL tavsiyesi veriyor. Credit Suisse’ de Şirket hisseleri için 22,50 TL hedef fiyat öngörüyor. Şirket Haziran ayında uluslararası perakende zinciri Tesco'nun Türkiye'deki Tesco Kipa Alışveriş Merkezi ve mağazalarını satın aldı. Satın alma onaylanınca, Tesco'nun Türkiye'de 21 ilde bulunan 26 AVM ve 168 mağazası Migros bünyesine katılacak. Bu gelişmenin şirket ciro ve karlılığına pozitif katkı yapmasını bekliyoruz. Sonuç olarak Migros’ u beğeniyor ve Şirket için 22 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 25 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

HalkBank; 2016/3.çeyrek itibariyle bankanın aktif büyüklüğü yılsonuna göre % 12,6 artış ile 211 milyar TL' ye, toplam kredileri % 14,1 artış ile 190 milyar TL' ye, toplam mevduatı ise % 12,6 artış ile 138 milyar TL' ye ulaştı. KOBİ kredilerinin de dâhil olduğu toplam ticari kredileri 2015 yılsonuna göre % 15,4 artışla 115 milyar TL'ye yükselirken, kredilerin aktif toplamına oranı da % 68,4 seviyesine yükseldi. Bankanın özsermaye karlılığı % 14,4 seviyesinde. Karlılık bakımından ise banka 9 aylıklarda geçen yılın aynı dönemine göre karını % 31,7 oranında artırarak 2,2 milyar TL net kar etti. Banka'nın net faiz geliri de geçen yılın aynı dönemine göre %19 oranında artış göstererek 4,9 milyar TL’ye ulaşmıştır. Yetkililer yılsonu için mevduatlarda %17, kredilerde % 16 büyüme öngörüyor. Halkbank, defter değerine göre % 45 oranında iskontoyla BİST’ te en yüksek iskonto oranıyla işlem gören banka konumunda. Banka ayrıca 4,11 Fiyat/Kazanç oranı ile hem sektöre hem de endekse göre cazip fiyatla işlem görüyor. Halkbank için Credit Suisse 11,20 TL, JP Morgan 15,10 TL hedef fiyat öngörüyor. Sonuç olarak HalkBank için 12 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 30 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

Türk Hava Yolları; 117 ülke ile dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olan THY 2016/9 aylık dönemde, cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre % 3 oranında arttırdı. Satışlarının % 76' sından fazlasını yurt dışında gerçekleştiren Şirket Türkiye'nin en büyük ihracatçısı konumunda. Ancak maliyetlerdeki artış nedeniyle brüt karlılık önceki yılın gerisinde kaldı. Şirketin aktif büyüklüğünü % 17 artarak 55,7 milyar TL seviyesine çıktı. Sadece 3.çeyreğe baktığımızda ise Şirket 1,5 milyar TL Favök ve 548 milyon TL net dönem karı elde etti. Türkiye'ye ve Avrupa'ya direkt yolcu trafiğini doğrudan etkileyen jeopolitik istikrarsızlıklara rağmen 2016 Ocak-Kasım döneminde toplam yolcu sayısı % 3 artışla 58,3 milyona ulaşırken, arz edilen koltuk/km % 11,9 arttı. Doluluk oranı ise 3,6 puan gerileyerek % 74,5 olarak gerçekleşti. Filosunu büyütmeyi sürdüren THY’ nin 2015 Kasım itibariyle 299 olan uçak sayısı, 2016 Kasım sonu itibariyle 335 oldu. İstanbul’ da yapılmakta olan 3. Havalimanı ile Şirket’in ciro ve karlılık anlamında ciddi bir büyüme potansiyeli bulunuyor. Havalimanın devreye girmesiyle 500 uçaklık filo büyüklüğü ile %3 'ün üzerinde global pazar payı hedefleniyor. Şirket Yetkilileri, 2016 yılını global güvenlik sorunlarının öne çıktığı bir geçiş yılı olarak düşündüklerini ve 2017 yılının çok daha iyi geçeceğini beklediklerini belirtiyor. THY için Goldman Sachs 5,82 TL hedef fiyat öngörürken, Morgan Stanley tavsiyesini Azalt’ tan Arttır’ a revize etti. Sonuç olarak THY’nin cazip seviyelerden işlem gördüğünü düşünüyor ve defter değerinin % 50 altında olan Şirket için yaklaşık % 50 yükseliş potansiyeli ile 7,5 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Tupraş; Tüpraş'ın 2016/9 aylıklar itibariyle ürün satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,4 artarak 20,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Tüm ürünlerde geçtiğimiz yılın üzerinde satış gerçekleştirilirken motorin ve bitüm satışlarında rekorlar kırılmıştır. Ancak miktarsal artışa rağmen, ham petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle Şirketin net satışları bu dönemde % 14 oranında geriledi. 2016 yılı ilk 9 aylık dönemde 1,37 milyar TL esas faaliyet karı eden Şirketin net dönem karı da geçen yıl devreye alınan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi yatırımı teşvikinden kaynaklanan vergi gelirinin bu sene bulunmaması nedeniyle geçen yılın altında ve 990 Milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Şirket performansını pozitif yönde etkileyecek projelere yatırım yapmayı sürdürüyor. Bu yılın ilk 3 çeyreğinde 202 Milyon Dolar olarak gerçekleşen yatırım harcamalarının, yılın geri kalanında yapılacak yatırımlarla 270 Milyon Dolara ulaşması bekleniyor. Tüpraş, 28 milyon tonluk rafinaj kapasitesiyle Avrupa’nın yedinci, dünyanın 26. büyük rafineri Şirketi konumunda. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu - 2015 Yılı Araştırması" sonuçlarına göre, Tüpraş 35,4 Milyar TL’ lik üretimden satış ile 1. Sırada yer aldı. Deutsche Bank’ ın en çok tercih ettiği Türk hisseleri listesinde bulunan Tüpraş için, Deutche Bank 73,40 TL, Credit Suisse 74,80 TL hedef fiyat öngörüyor. Sonuç olarak Tüpraş’ı beğeniyor ve 9,8 seviyesinde olan Fiyat/Kazanç oranı ile cazip olduğunu düşünüyoruz. Şirket için % 6 yükseliş potansiyeli ile 75 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Halk GYO; Şirket 2016-9 aylık itibariyle cirosunu % 10 oranında artırırken, maliyetlerde yaklaşık % 33’ lük artış gerçekleşti. Brüt karlılıkta geçen yılın aynı dönemine göre % 4,5 artış sağlayan Şirket, genel yönetim ve pazarlama kalemlerinin etkisiyle net karlılıkta ise 29,4 milyon TL ile geçen yılın biraz altında kaldı. Şirketin portföyünde 25 adet düzenli kira geliri elde edilen bina, konut ve ofis projeleri yanı sıra İstanbul Finans Merkezi (IFM) projesi yer alıyor. Halk GYO, İstanbul merkezli Park Dedeman Levent Otel' ini Dedeman Group International' a ve Kocaeli Şekerpınar merkezli Bankacılık Üssü projesinin A Bloğunu ana ortağı Halkbank' a teslim ederek her iki gayrimenkulden kira geliri elde etmeye başladı. Belirlediği stratejiler ışığında Şirket düzenli kira gelirini yıllık 50 milyon TL'nin üzerine taşıdı. Halk GYO' nun, 2016 yılındaki en büyük hedefi ise, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (IFM) dahilinde inşa edilmesi planlanan ve dönem içerisinde inşaat izin ruhsatları alınan ofis kulelerinin inşaasına başlamak. 33 bin metrekare yüzölçümlü arsası üzerinde hayata geçirilecek projenin tamamlanmasıyla 1,8 milyar TL seviyesinde olan gayrimenkul portföy büyüklüğünün 4 Milyar TL’ yi aşması bekleniyor. Şirketin piyasa değeri şu sıralar 720 milyon TL civarında. Sonuç olarak Halk GYO’ yu beğenmeye devam ediyor ve 1,30 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 40’ lık yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

Sabancı Holding; 2016/9 aylıklar itibariyle Holding’in konsolide gelirleri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre % 17 artışla 25 milyar TL olarak gerçekleşirken, net karı ise % 12 artarak 1,9 milyar TL oldu. Holding'in toplam varlıkları 290 Milyar TL'ye, toplam konsolide özkaynakları ise 22 Milyar TL 'ye ulaştı. Bankacılık, Enerji, Çimento, Perakende, Sanayi ve Sigortacılık faaliyetlerinde yatırımlarına devam eden Holding 2016 yılında 3 milyar TL’ lik yatırım yaptı. Son beş senede yapılan yatırım miktarı ise 22 Milyar TL'yi aştı. Holding, düşük kur riski ve düşük borçluluk oranları ile güçlü finansal yapısını korumaya devam ediyor. Bünyesinde güçlü performansa sahip şirketler bulunan Sahol’ un iştirak gelirlerinin artmasını ve stratejik ortaklıklar ve yeni yatırımların da ciroya olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Enerji Grubu faaliyet karlılığı büyüme beklentisi, perakende ve dağıtım iş kollarındaki operasyonel iyileşmeler ve artan operasyonel karlılık nedeniyle yukarı revize edildi. Holding’ in bağlı ortaklığı Enerjisa’ nın 2019 öncesinde halka arz edilmesi planlanıyor. Bu arz borsa tarihinin en büyük halka arzlarından biri olabilir. Credit Suisse, Şirket için 13,08 TL hedef fiyat ile Al tavsiyesi verirken, Goldman Sachs 11,30 TL, JP Morgan ise 12,60 TL hedef fiyat öngörüyor. Sonuç olarak biz de Sahol için % 30 yükseliş potansiyeli ile 12 TL hedef fiyat öngörüyoruz.

Kardemir D; Yılın ilk dokuz ayı itibariyle Şirketin cirosu geçen yılın aynı dönemiyle paralel kalırken, net karlılıkta geçen yıl zararda olan Şirket bu yıl kar açıkladı. Toplam satılabilir mamül üretimi de yıllık bazda %8 artarak 559 bin ton olarak gerçekleşti. Şirketin karlı ürünlerin üretimine ve satışına odaklanması karlılığı olumlu etkiliyor. Bu dönemde Favök kar marjı 1,8 puan atışla % 14,6’ ya yükseldi. Çelik fiyatları Şubat 2016’dan itibaren demir cevheri fiyatlarındaki hızlı artışa paralel olarak yükseliyor. Ürün fiyatlarında toparlanma ile yılın geri kalanında kar marjında ve karlılıkta iyileşmenin devam edeceğini öngörüyoruz. Şirket 2016 yılında % 15-17 aralığında FAVÖK Marjı hedefliyor. 700 bin ton yıllık kapasiteli filmaşin tesisi bu yıl devreye alınacak. 200 bin ton kapasiteli demiryolu tekeri tesisinin ise 2018’de tamamlanması bekleniyor. Bu iki tesisin daha katma değerli ürünler üreterek Şirket karlılığına orta vadede olumlu katkı yapmasını bekliyoruz. Şirket payları şu sıralar BİST’ te ise defter değerine göre % 44 oranında iskontolu işlem görüyor. Sonuç olarak Şirket için 1,50 TL hedef fiyat ile yaklaşık % 30 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

Pegasus Hava Taşımacılığı; Pegasus Hava Yolları yurt içinde 33, yurt dışında 69 olmak üzere toplamda 40 ülkede toplam 102 noktaya tarifeli seferler düzenliyor. Yılın ilk dokuz ayında Şirketin cirosu geçen yıla göre % 4,5 oranında artarak 2,860 milyar TL’ ye yükselirken, aktif büyüklüğü % 15 artarak 4,71 milyar TL'ye ulaştı. Faiz, Amortisman, Vergi ve Kira öncesi kar ise 540 milyon TL oldu. Ancak maliyetlerdeki artış nedeniyle net karlılık 43,3 Milyon TL ile geçen yılın gerisinde kaldı. Yılın ilk 9 ayında yan gelirlerini ise % 25 artırarak toplam yan gelir rakamını 612 Milyon TL'ye yükseltti. Petrol fiyatlarındaki gerileme Şirket açısından pozitif ancak artan personel giderleri ve kiralama giderleri maliyetleri artırıyor. Ocak-Kasım döneminde Pegasus’ un yolcu sayısı geçen yıla göre % 8,2 artarak, 22,22 milyon olurken, gerçekleştirdiği uçuş sayısını da % 9,9 artırarak 153,455'e yükseltti. Doluluk oranı ise olumsuz jeopolitik gelişmelere bağlı olarak bir miktar gerileyerek % 78,6 olarak gerçekleşti. 2016 yılında yolcu büyümesinde % 13-15 artış hedefleniyor. Pegasus ve bağlı kuruluşları Air Manas ve İzair’ in filosunda 75 adet uçağı bulunuyor. Yılsonuna kadar filoya 9 uçağın daha katılması planlanıyor. Yer hizmetlerini farklı bir şirketten alan Pegasus, 20 milyon euroluk yatırımla bu alana girdi. Haziran ayı itibariyle yer hizmetlerini kendisi vermeye başladı. Şirketin şu sıralar BIST’ te işlem görmekte olduğu piyasa değeri, 2013 yılı halka arz değerinin altında. Olumsuzlukların yeterince fiyatlandığını ve cari fiyatları alım fırsatı oluşturduğunu kanaatindeyiz. Şirket için 16 TL hedef fiyat ile % 13 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

Metro Yatırım

Ocak Ayı Bülteni 
 

Anahtar Kelimeler:
ocak ayı hisse önerileri

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol