Şirket haberleri 1 Aralık 2016

Anadolu Efes (AEFES, Nötr): %100 oranındaki bağlı ortaklığı Tarbes A.Ş.'ni devir almak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye yönelik karar verdiğini açıkladı.

Aksa Enerji (AKSEN, Pozitif): 10.11.2016 tarihli duyuruda belirtildiği üzere santraller için verilen tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla bir komite kurulmuştu. Komite değerlendirmesine istinaden, toplam 232 MW kurulu güce sahip, Hatay Sebenoba Rüzgar Santrali, Manisa Karakurt Rüzgar Santrali, Balıkesir Şamlı Rüzgar Santrali, Ayvacık Rüzgar Santrali, Kapıdağ Rüzgar Santrali ve Belen/Atik Rüzgar Santrali'nin Güriş Şirketler Grubu'na toplam 259mn USD'ye satışı konusunda anlaşmaya varılmış olup, EPDK, Rekabet Kurumu ve Ekonomi Bakanlığı'nın onayları sonrası satış işlemi tamamlanacaktır.

Satışın gerçekleşmesi sonrasında elde edilecek nakit tahsilat, Ana Ortaklığın kısa vadeli yükümlülüklerinin azaltılmasında kullanılacaktır.  
 
Aksigorta (AKGRT, Sınırlı Pozitif): Şirketin 21 Ekim 2016 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen mahkeme kararı ile şirket lehine sonuçlanan 2010 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 60,9mn TL kurumlar vergisi aslı ve 91,4mn TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6736 sayılı Kanun" hükümlerinden yararlanılması sonucu toplam 14,1mn TL vergi aslı ve gecikme faizi 30.11.2016 tarihinde ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.

Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Aselsan ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 64,9mn USD tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme değişikliği kapsamında teslimatlar 2019 yılına kadar tamamlanacaktır.

Brisa (BRISA, Nötr): 2011 vergilendirme dönemine ilişkin ilave 4,2mn TL kurumlar vergisi aslı ve 7,5mn TL vergi ziyaı cezasına ilişkin olarak toplam 2,4mn TL vergi aslı ve gecikme faizi, ilgili vergi dairesine ödenerek bahse konu uyuşmazlık sona erdirilmiştir.

Petkim (PETKM, Öneri "AL", Nötr): Ağırlıklı olarak lojman alanı olarak kullanılan İzmir ili Aliağa ilçesindeki 1.177.000 m2'lik arazi ile ilgili içerisinde konut, ticaret ve turizm alanları olacak şekilde imar planı değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan dava neticesinde İzmir İdare Mahkemesince iptal edilmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGY, Öneri "EKLE", Nötr): Şirket ile Tariş Kooperatif Birlikleri arasında, İzmir'in Konak ilçesinde, Tariş Kooperatif Birliklerine ait arsalar üzerinde gelir paylaşımı yöntemiyle  proje geliştirmek üzere protokol imzalanması planlanmaktadır. Diğer yandan, Şirket projelerinden "İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım işi"  (Karat 34) kapsamında 470 adet konut ve 151 adet ticari üniteden oluşan toplam 621 adet bağımsız bölümün Yapı Ruhsatları 25.01.2016 tarihinde alınmıştır. Ancak projede revizyona gidilmiş, 227 adet konut sayısı 198 adet olacak şekilde 25.11.2016 tarihinde Tadilat Yapı Ruhsatı alınmıştır. Böylece, Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 592 adet olmuştur.

Gübre Favrikaları (GUBRF, Negatif): Şirket 2016 yılsonu hedeflerini;  gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarındaki genel seyir, yurtiçi ve yurtdışındaki piyasa koşulları doğrultusunda güncellemiştir. 2016 yılı faaliyetlerinden Şirket toplam 4.044mn TL ciro ve ana  ortaklık paya isabet eden toplam 395mn TL FAVÖK gerçekleştirmeyi hedefliyordu. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle satış gelirleri 2.976mn TL, ana ortaklık karı olarak 83mn TL hedeflemektedir. Şirket 31 Eylül 2016 tarihi itibariyle 2.131mn TL satış geliri ve 81mn TL ana ortaklık karı elde etmişti.

2014 yılı 3. çeyreğinde başlayan, 2015 ve 2016 yılları boyunca da devam eden gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarındaki sert düşüş, 2016 yılı hedeflerinden uzakta kalınmasına yol açan temel faktör olmuştur. Ayrıca, İran'daki iştiraki ve bağlı ortaklıklarının beklentilerin altında üretim ve satış yapmış olması, yurtiçinde nitratlı gübre satışlarının yasaklanması ve bunların ikamesi olarak değerlendirilecek ürünlerin dönemsel fiyat artışları, özellikle yılın son çeyreğindeki döviz kurlarındaki ani ve sert artışların alımlara olan negatif etkisi finansal performansı olumsuz etkileyen diğer hususlardır. Yılsonuna kadar var olan ortam koşullarının benzer şekilde devam  edecek olmasından ötürü ciro, faaliyet kârı ve FAVÖK hedefler güncellenmiştir.

Vestel (VESTL, Nötr): Vestel'in Toshiba Visual Solutions Corporation ile imzaladığı marka lisans anlaşması kapmasında Türkiye'de gerçekleştireceği ticari faaliyetlere Türk Rekabet Kurumu'nun kararı ile 5 yıl süreyle izin verildi.

Türk Traktör (TTRAK, Nötr): 1 yıllık dönem içerisinde yurtiçinde nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin satış ve/veya tahsisli satış yöntemleri ile satılmak üzere, bir veya birden fazla ihraç yoluyla çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek, sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip toplamda 200mn TL nominal değerli tahvil, bono veya benzer nitelikte borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 161 gün vadeli 327mn TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Öneri "EKLE", Nötr): Banka'nın Dünya Bankası'ndan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisi ile temin edip Türkiye genelinde özel sektör firmalarının jeotermal yatırımlarının finansmanına yönelik kullandırılacak olan 150mn USD tutarındaki "Jeotermal Geliştirme Projesi" ("Geothermal Development Project") kredisi sözleşmesi 30 Kasım 2016 tarihinde imzalanmıştır.


SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü: BDDK genel karşılık oranlarına ilişkin 2017 yılı başından itibaren geçerli olmak üzeri yeni düzenleme yayınladı. Buna göre şu anda %0,5 olan standart nitelikli küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) kredileri karşılık oranı %0'a çekilirken, %1 olan olan standart nitelikli ticari krediler için uygulanan genel karşılık oranı da %0,5'e indirilmiştir. Ayrıca transit ticarete, ihracata, ihracat sayılan satış ve teslimlere ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlere yönelik olarak kullandırılan standart nitelikli krediler için de uygulanan karşılık oranının da %0 olarak devam etmesine karar verilmiştir. 2017 yılı başında yürürlüğe girecek bu düzenlemenin Ekim ayı bankacılık verileri dikkate alındığında ayrılan karşılıkların iptal edilmesi halinde sektör karına bir sefere mahsus 6 milyar TL'nin üzerinde ek katkı sağlayabileceğini hesaplamaktayız. Ayrıca yeni ayrılacak karşılıklardaki düşüşün de sektör karlılığını olumlu etkilemesi beklenmektedir. Ancak bankaların ihtiyatlılık kapsamında karşılık iptali yapıp yapmayacakları yada parçalı mı iptal yapacakları belli değildir. BDDK daha önce Eylül ayında standart nitelikli tüketici kredilerine ayrılan genel karşılıkları %4'ten %1'e indirmiş ancak bankalar karlılıkların iyi seviyede olması ve IFRS 9'a hazırlık amacıyla karşılık iptali yapmamıştı.

Enerji: Petrol Ürünleri İş Verenler Sendikası (PÜİS) otogaz fiyatlarına 3 kuruş fiyat zam yapıldığını açıkladı.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Değişiklikleri: Bazı özel tüketim mallarında ÖTV tutarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, alkollü içeceklerde ve tütün ürünlerinde ÖTV %10 ile %27,5 arasında arttı.
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Nötr): Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1.600 Ton 1.Hamur Bobin Kağıdı ihalesi 4.464.700 TL bedelle firmaya kaldığı ihale kararı ile onaylanmıştır.

Anel Elektrik (ANELE): Anel Telekom (ANELT): Anel Elektrik'in aktifinde bulunan ANELT hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı süreci, neticesiz kalmıştır.

Denizbank (DENIZ): Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ve bu kanuna ilişkin çıkarılan tebliğin lehe hükümlerinden faydalanılmasına karar verilerek, bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuru yapılmış ve İlgili kanun kapsamında; vergi ve cezaların yapılandırılması sonucunda, tahakkuk eden 15,1mn TL 30 Kasım 2016 tarihinde peşin olarak ödenmiştir.

Çemaş Döküm (CEMAS, Nötr): Bağlı ortaklığı BND Elektrik'in USD bazında sabit fiyat garantisi veren YEK Destekleme Mekanizması'ndan (YEKDEM) faydalanmak üzere Üçgen-2 HES ve Üçgen HES için EPDK'ya yaptığı başvurular kabul edilmiş olup, söz konusu santraller 2017 takvim yılında ürettikleri tüm elektriği YEKDEM kapsamında satacaktır.  Üçgen-2 HES ve Üçgen HES hidrolik enerjiye dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 USD cent/kwh fiyatından satış yapacaklardır.

Türkiye Kalkınma Bankası (KLNMA): Jeotermal enerji yatırımlarının teşvikine yönelik, sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma maliyet risklerinin paylaşılması amacı ile Temiz Teknoloji Fonundan sağlanan 39,8mn USD tutarındaki hibe anlaşması ve Jeotermal enerji projelerinin finansmanı amacıyla T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Dünya Bankasından sağlanan 100mn USD tutarındaki kredi anlaşması Banka ile Dünya Bankası arasında imzalanmıştır.

Ziraat Yatırım
 

Anahtar Kelimeler:
şirket Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.