Şirket Haberleri 14 Ağustos 2018

ŞİRKET HABERLERİ 


Akçansa (AKCNS, Pozitif): Akçansa'nın 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı 69mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemindeki 21,9mn TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Net dönem karı bizim beklentimiz olan 55mn TL ve piyasa beklentisi olan 54mn TL'nin de üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri aynı dönemler itibariyle %18 oranında artarak 462,4mn TL'ye yükselirken, yurtiçi satışlar %12, yurtdışı satışlar %50 oranında artarak sırasıyla 393,8mn TL ve 68,9mn TL'ye yükselmişlerdir. Diğer yandan, satışların maliyeti ise yine aynı dönemler itibariyle sadece %6 oranından artarak 337,9mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artamasına bağlı olarak Şirket'in brüt karı %73 oranında artarak 2Ç2018'de 124,5mn TL'ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket'in 2Ç2018'deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %15 ve %27 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %18 ve %6 idi. Son olarak, ikinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %95 oranında artarak 110,5mn TL olmuştur.

Deva Holding (DEVA, Pozitif): Deva Holding'in 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %47 oranında artarak 28,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %25 oranında artarak 249,9mn TL'ye yükselirken, brüt karı ise %52 oranında artarak 2Ç2018'de 129,8mn TL'ye ulaşmıştır. Marjlar tarafında, Şirket'in 2Ç2018'deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %12 ve %52 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %10 ve %43 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %56 oranında artarak 63,3mn TL olmuştur.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Negatif): Enka İnşaat yılının ikinci çeyreğinde 90mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamış ve hem hem bizim beklentimiz olan 559mn TL'lik ana ortaklık net dönem karına, hem de piyasa beklentisi olan 545mn TL'lik net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirketin bu çeyrekte zarar açıklamasında mühendislik ve inşaat grubunda yatırım faaliyetlerinden 523,7mn TL net gider yazılmasına bağlı olarak oluşan 439,7mn TL'lik net dönem zararı etkili olmuştur. Mühendislik ve inşaat grubu geçen yılın aynı döneminde 304,7mn TL yatırım faaliyetlerinden gider yazılmasına bağlı olarak 427,2mn TL net dönem karı elde etmişti. Enka'nın toplam satış gelirleri, tüm alt grupların olumlu katkısıyla %19 oranında artarak 2.981,1mn TL'ye yükselmiştir. Buna ilaveten brüt kar ise satış maliyetlerindeki daha düşük artışın etkisiyle %26,5 oranında artarak 780,2mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Operasyonel giderler de aynı dönemde sadece %7,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2Ç2017'deki 6,3mn TL'lik gelire karşın 2Ç2018'de 2,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %30,3 oranında artarak 642,9mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 2Ç2017'de kaydedilen 304,7mn TL'lik net gelire karşın 2Ç2018'de 523,7mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın ana ortaklık net dönem zararı açıklamasında ana etken olmuştur.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla Şirketin Ocak-Haziran dönemi ana ortaklık net dönem karı 487,6mn TL'ye gerilemiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %64 oranında düşüş kaydetmiştir.

MLP Sağlık Hizmetleri (MPARK, Negatif): Şirket 2018 yılının ikinci çeyreğinde 15,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde ana ortaklık net dönem zararı 4,9mn TL idi. Hasılat ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı döneminde göre %17,3 oranında artarak 720,7mn TL'ye ulaşırken, Şirket'in brüt karı ise %9,2 oranında yükselmiş ve 101mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı da %15,1'den %14 seviyesine gerilemiştir. Diğer taraftan genel yönetim giderleri 40,3mn TL'den 63,5mn TL'ye yükselmiştir. 22,8mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı %1,8 artışla 60,3mn TL'ye ulaşmıştır. 83,7mn TL'lik finansman giderleri sebebiyle vergi öncesi zarar 23,2mn TL olurken, 13,6mn TL'lik vergi geliri ile dönem zararı 9,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 5,6mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kar olduğu için ana ortaklığın payına düşen net dönem zararı 15,2mn TL'dir. İkinci çeyrekteki zarar rakamıyla birlikte Ocak- Haziran dönemi ana ortaklık net dönem zararı 23mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Net Holding (NTHOL, Nötr): Holding ikinci çeyrekte 42,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı çeyreğinde 12,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti. Holding'in satış gelirleri ikinci çeyrekte %32 oranında artışla 202,3mn TL'ye ulaşırken, brüt karı da %49,9 oranında artarak 84,2mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan bu çeyrekte kaydedilen 97,1mn TL'lik finansman gideri bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur. İkinci çeyrek zarar rakamıyla Ocak Haziran net dönem zararı 123mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem zararı 16,7mn TL idi.

Ayrıca, şirket geri alım programı başlattı. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden ve bu duyurular kapsamında olmak üzere; Şirket paylarının geri alımına konu edilebilecek ilave azami pay sayısının 50mn adet ve ilave azami fon tutarının ise 100mn TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
 
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Pozitif): Pegasus'un 2018 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 14mn TL'lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 15,7mn TL olmuştur. 2Ç2017'daki ana ortaklık net dönem karı 160,7mn TL idi. Satış gelirleri %38,8 artışla 1.698mn TL, satışların maliyeti de %38,8 artışla 1.514mn TL olmuştur. Brüt kar ise %38,4 artışla 183,8mn TL'yi göstermiştir. 115,9mn TL'lik operasyonel giderler ve 83,8mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet farı 151,7mn TL'yi göstermiştir. 2Ç2017'daki faaliyet karı sadece 34,6mn TL idi. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden geçen seneki 143,3mn TL'nin oldukça altında 1,2mn TL gelir kaydedilmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan gelirler 2,1mn TL ile geçen senenin %56,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Pegasus'un 2Ç2018 FAVKÖK'ü %27 artışla 329,9mn TL olurken, FAVKÖK marjı 1,8 puan düşüşle %19,4'e gerilemiştir. Finansman öncesi faaliyet karı 155mn TL'yi göstermiştir. Pegasus 2018 2. çeyrekte 99,1mn TL'lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi karı 56mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki vergi öncesi kar 185,2mn TL idi. 41mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 15mn TL olmuştur. Bu kar içinde 0,7mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı zarar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 15,7mn TL'dir. İlk çeyrekteki net dönem zararına bağlı olarak 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem zararı 97,2mn TL olmuştur. 6A2017'de ana ortaklık net dönem zararı 42,6mn TL idi. Şirket 2018 yılında yolcu sayısında %11-14 arasında bir artış beklerken, %22,5-23,5 arası FAVÖK marjı beklentisi bulunmaktadır.

Ulusoy Elektrik (ULUSE, Sınırlı Pozitif): Ulusoy Elektrik'in 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 oranında artarak 26,7mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı ise %34 oranında artarak 2Ç2018'de 43,3mn TL'ye yükselmiştir. Marjlar tarafında, Şirket'in 2Ç2018'deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %19 ve %31 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %22 ve %33 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 42,6mn TL'ye yükselmiştir.

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Negatif): Aksa Akrilik, hammadde fiyatlarındaki aşırı yükselme ve pazardaki daralmalar nedeniyle 16 Ağustos tarihinden itibaren üretim faaliyetlerinde yaklaşık %20 kapasite azaltımına gideceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "315 bin/ton yıl üretim kapasitesine sahip olan dünyanın en büyük ve Türkiye'nin tek akrilik elyaf üretim tesisi olan şirketimiz son beş faaliyet döneminde yaklaşık %98,6 kapasite kullanım oranına ulaşmış olup belirsizliklerin ortadan kalkması ile tekrar tam kapasite üretime ulaşmayı hedeflemektedir" denildi
.
Aksa Enerji (AKSEN, Sınırlı Pozitif): Aksa Enerji Genel Müdürü Cüneyt Uygun'un Bloomberg HT'e yaptığı açıklamalar göre şirketin Türkiye'de 1.835 MW kurulu gücü mevcut ve şirket Gana'da 9,5 ayda 370MW'lik santral kurmuştur. Göynük santralinden sonra yatırım yapmayan şirketin, toplam borcunun %65'i TL ve hedge'li olarak tutulmaktadır. 2020 yılında temettü dağıtımının gündeme gelebileceğini belirten Uygun'un açıklamalarına göre şirketin toplam ebitda'sının %77'si Afrika'dan gelmektedir.
 
DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Datagate Bilgisayar (DGATE, Sınırlı Negatif): Datagate'in 2Ç2018'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %35 oranında azalarak 4,3mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in brüt karı da %45 oranında azalarak 2Ç2018'de 7,2mn TL'ye düşmüştür. Öte yandan, Şirket'in 2Ç2018'deki net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %3 oranında gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %2 ve %4 idi. İkinci çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2018 yılının ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 oranında azalarak 8,4mn TL olmuştur.

Klimasan (KLMSN, Sınırlı Pozitif): Klimasan, 2018 yılının 2. çeyreğinde 4,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 2Ç2018 satış gelirleri 2Ç2017'ya göre %34,9 artışla 219,5mn TL olurken, satışların maliyeti %27,8 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %67,4 artışla 49,1mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %49,7 artışla 19,5mn TL olurken, şirketin faaliyet karı 32,9mn TL'yi göstermiştir. 8,1mn TL'lik yatırım gelirleri ve 38,7mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi karı 2,3mn TL olmuştur. 1,9mn TL'lik vergi geliri kaydeden şirketin 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 4,3mn TL olmuştur. 2Ç2017'deki ana ortaklık net dönem zararı 11,2mn TL idi. Şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem karı ise ilk çeyrekteki zarar sebebiyle 6A2017'ye göre %15,1 gerilemeyle 3,9mn TL olmuştur.

FAİZ PİYASALARI

TCMB'nin piyasayı toplam fonlama miktarı 144,9 milyar TL'den 132,1 milyar TL'ye geriledi. Fonlamanın 2,1 milyar TL'lik kısmı %19,25'ten BAPP ve BİST'ten sağlanırken kalanı %17,75'ten APİ'den karşılandı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti  %17,86 seviyesinden %17,77'ye geriledi.

Merkez Bankası döviz ve likidite adımlarından sonra dün politika faizinden de fonlama yapmadı. Bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın likidite kompozisyonunu nasıl şekillendireceği ve koridoru daha aktif kullanıp kullanmayacağı izlenecek.

Hazine ihaleleri takip edilmeye devam ediliyor. Hazine,  bugün 7 yıl vadeli değişken faiz ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. 2,5 ve 10 yıllık gösterge kağıdın faizindeki yükseliş ile dolar cinsi tahvillerin faizinde de artış devam ediyor. 2,5 ve 10 yıllık gösterge kağıdın faizi cumaya göre sırasıyla 86,117 ve 58 baz puan artış kaydetti ve %25,7, %25,6 ve %22,7 seviyesinden kapandı. Dolar cinsi 10 yıllık kağıdın faizi ise %9,35 seviyesi ile 2009 yılından bu yana en yüksek seviyeden günü sonlandırdı.
                     

ZİRAAT YATIRIM

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.