ŞİRKET HABERLERİ 14 ŞUBAT 2017

ŞİRKET HABERLERİ

Aksigorta (AKGRT, Pozitif): Aksigorta'nın 2016 yılının son çeyreğindeki net dönem karı 43mn TL ile 37mn TL olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 27mn TL zarar kaydetmişti. Diğer yandan, genel teknik bölüm dengesindeki gelir 87mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 36mn TL gidere göre oldukça olumlu bir görüntü sergilemiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket 2016 yılında 48,2mn TL kar elde etmiştir. Geçen yıl 135,9mn TL zarar kaydedilmişti.

Aygaz (AYGAZ, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Aygaz'ın 2016 yılı son çeyrek net dönem karı 139,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 125mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 111mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada Tüpraş'ın karının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan elde edilen gelirlerin (Aygaz Tüpraş'ta %10,2 dolaylı paya sahip) beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin son çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5'lük artış ve satış fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak %14,9 oranında artarak 1.844mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan tüplü ve otogaz satışlarının bir önceki yılın aynı çeyreğine göre gerilemesinin olumsuz etkisiyle de brüt kardaki artış %7,1 ile sınırlı kalmış ve brüt kar 200,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki %10,2'lik artışa ilaveten diğer faaliyetlerden geçen yılın aynı dönemindeki 10,9mn TL'lik gelire karşın 11,3mn TL 4Ç2016'da zarar kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %20,6 oranında azalarak 75,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın bir önceki çeyreğe göre olumlu katkısı artmış olmakla birlikte bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu etkisi daha düşük olmuş ve iştiraklerden gelirler bir önceki yılın aynı döneminde göre %4,5 oranında azalarak 74,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak Aygaz'ın net dönem karı 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında azalmıştır. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ne dönem karı 415,7mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,6'lık ufak çaplı bir gerileme kaydetmiştir. 

Halkbank (HALKB, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Halkbank'ın net dönem karı 2016 yılının dördüncü çeyreğinde 363mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 736mn TL hem de piyasa beklentisi olan 630mn TL'nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, hem özel hem de genel karşılık giderlerinde ayrılan ek karşılıklar etkili olmuştur. 

Halk GYO (HLGYO, Nötr): Halk GYO yılın son çeyreğinde 78,3mn TL kar açıklamıştır. Bir önceki çeyrekte 7,4mn TL kar açıklayan Şirket'in karındaki ciddi artışta 69,5mn TL'lik yatırım amaçlı gayrimenkul değer artış geliri elde etmesi etkili olmuştur. Şirket, Ocak ayı sonunda yaptığı duyuruda muhasebe değişikliğine gittiğini açıklamış ve bilançoda daha önce maliyet değeri üzerinden izlenen yatırım amaçlı gayrimenkuller ve maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değer ile izlenmesine karar vermişti. Şirket'in 2016 yılındaki net dönem karı ise 107,7mn TL olurken, yeniden düzenlenmiş 2015 yılı kar rakamı ise 202,9mn TL olmuştur.

Tüpraş (TUPRS, Öneri "EKLE", Pozitif): Tüpraş'ın 2016 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı 803mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 648mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 534mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt kar marjının beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi ile kur farkı kaynaklı giderlerin beklentimizin altında kalması etkili olmuştur. Tüpraş'ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre satış miktarındaki %3'lük düşüşe karşın, yüksek seyreden petrol fiyatları ve kurlardaki artışın etkisiyle %20,9 oranında artarak 10,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetindeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt kar ise %24 oranında artmış ve 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Akdeniz rafineri marjlarındaki iyileşme, yüksek kapasite kullanımı, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı oluşan stok gelirleri ve yüksek dizel talebinin de olumlu katkısıyla net rafineri marjının 10,06$/varille hem bir önceki çeyrekteki 5,68$/varile hem de bir önceki yılın aynı dönemindeki 5,17$/varile göre oldukça yüksek seviyede gerçekleşmesi bunda ana etken olmuştur. Operasyonel giderler ise aynı dönemde sadece %4 artmış ancak diğer faaliyetlerden kur farkı giderlerine bağlı olarak 318mn TL gider kaydedilmesi net faaliyet karının bir önceki yıla göre %16,7 oranında azalarak 987mn TL'ye gerilemesine neden olmuştur. Son çeyrekte net finansman giderleri de 120mn TL ile karı sınırlandırmıştır. Buna bağlı olarak vergi öncesi net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında azalarak 896mn TL'ye gerilerken, ana ortaklık net dönem karı ise görece düşük vergi giderine bağlı olarak sadece %1,5 oranında gerilemiş ve 803mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Son çeyrekteki yüksek kar rakamı ile birlikte 2016 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.793mn TL'ye ulaşmış ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,7 oranında gerileme kaydetmiştir. Vergi öncesi net dönem karındaki gerileme ise 2015 yılında kaydedilen 338mn TL'lik vergi gelirine karşın 2016 yılında 131mn TL vergi gideri kaydedilmesi nedeniyle sadece %12,6 olmuştur.

Tüpraş ayrıca 2017 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2017 yılında Tüpraş brent petrol fiyatını ortalama 55 dolar olarak öngörürken, Akdeniz net rafineri marjını 4-4,5$/varil, kendi net rafineri marjını ise 5,75-6,25$/varil olarak öngörmektedir. Tüpraş 2017 yılında tam kapasite kullanımı ile 29,2 milyon ton üretim ve 30,6 milyon ton satış miktarı hedeflemektedir. Ayrıca şirket 2017 yılı için 350mn dolarlık yatırım (225mn dolar rafineri, 125mn dolar tanker filo yatırımı) öngörmüştür.  

Teknosa (TKNSA, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı 4. çeyrek net dönem karı 10,2mn TL ile 22mn TL olan piyasanın zarar beklentisinin tersi yönünde gerçekleşmiş olup, olumlu bir görüntü sergilemiştir. Teknosa 4Ç2015'te 72,9mn TL net zarar açıklamıştı. Son 4 çeyrektir üst üste zarar açıklayan şirketin 4Ç2016 karı ayrıca 2013 son çeyrekten beri çeyreksel bazda kaydedilmiş en yüksek dönem karına işaret ediyor. Teknosa'nın 2016 yılı son çeyrek satış gelirleri 2015 son çeyreğe göre %19,8 gerilemeyle 804,9mn TL olurken, brüt kardaki gerileme %8,4 olmuş ve 169,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 4Ç2015'e göre 2,6 puan artışla %21'e yükselmiştir. Net kar oluşumunda oldukça önemli bir gelişme de operasyonel giderlerde yaşanmıştır. Pazarlama giderlerindeki yüksek tutarlı gerilemeye bağlı olarak operasyonel giderler 2015 son çeyreğe göre %30,5 azalarak 113mn TL olmuştur. Bunlara ek olarak, 4Ç2015'te esas faaliyetlere bağlı 55,5mn TL zarar yazan Teknosa, 4Ç2016'da 6,4mn TL gelir kaydetmiştir. 13,5mn TL'lik Rekabet Kurulu cezasına istinaden ayrılan karşılığa rağmen, yeniden yapılanma giderlerindeki provizyonların iptal edilmesi nette dönem karına 5mn TL'lik pozitif katkı yapmıştır. 4Ç2016 finansman giderleri 4Ç2015'le yaklaşık aynı seviyede gerçekleşirken, 4Ç2015'teki vergi geliri yerine 4Ç2016'da vergi gideri yazılmasına karşın, net kar 10,2mn TL olmuştur. 4. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Teknosa'nın 2016 yılı net zararı önceki dönemlerdeki yüksek zarara istinaden 160,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2015'teki zarar rakamı 94,6mn TL idi.

4Ç2016 itibariyle Teknosa kredi kartları indirimleriyle ilgili muhasebe sisteminde değişikliğe gitme kararı almıştır. Daha önceden, erken yapılan kredi kartı tahsilatlarına ilişkin maliyet, satış gelirleri altında konsolide edilirken, artık finansal giderler altında takip edilmeye başlanacaktır. Bu değişiklik neticesinde, şirketin FAVÖK marjı 4Ç2016'da %5,2 olarak hesaplanmaktadır. Eski yöntemle FAVÖK marjı %4,1 seviyesinde gözüküyordu.

Teknosa ayrıca 2017 yılına ilişkin beklentilerini de açıklamıştır. Aynı mağaza (like for like) büyümesi yüksek bir tek hane ya da düşük bir çift hanede beklenirken, satış gelirlerinin 2016'ya yakın bir seviyede oluşabileceği tahmin edilmektedir. Öte yandan, FAVÖK marjında iyileşmenin devam etmesi beklenmektedir.

Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Negatif): Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve TTNET A.Ş.'den oluşan ekonomik bütünlüğün sabit genişbant internet ve ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler vasıtasıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 19.01.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak TTNET A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 17-03/25-M sayı ile karar verdi.

Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Türk Hava Yolları'nın 2017 yılı Ocak ayına ait trafik verileri yayınlandı. THY'nin yolcu sayısı, olumsuz hava koşullarının etkisiyle Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12 azalarak 4,1mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 1,1 puanlık düşüşle %72,7 seviyesine gerilemiştir. 12 aylık verilere göre ise, yolcu sayısı bir önceki yılın aynı aylarına göre %2,5 oranında artarak 62,8mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı ise 3,1 puan düşerek %74,6'ya gerilemiştir. 
 


Ocak ayı yolcu sayısı özellikle yurtdışı yolcu satısındaki azalmaya bağlı olarak düşmüştür. 2,2mn kişi olan yurtdışı yolcu sayısı son 23 ayın en düşük seviyesindedir. Arz edilen koltuk km'sindeki gerilemeye rağmen, ücretli yolcu km'sindeki geri çekilmenin daha yüksek olması yolcu doluluk oranının düşmesine sebep olmuştur. 2017 Ocak ayında en düşük yolcu doluluk oranı %58,1 ile Orta Doğu hatlarında olurken, en yüksek doluluk oranı %82,5 ile yurtiçi hatlarda gerçekleşmiştir.


Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka, 147 gün vadeli 200mn TL ve 210 gün vadeli 100mn TL nominal değerli bonoların ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla SPK ve Borsa İstanbul'a başvuru yapıldığını duyurmuştur.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Yapı Kredi Bankası tarafından nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 141 gün vadeli 401.460.000 TL nominal değerdeki bononun ihraç edilebilmesi için çalışmalara duyurulmuştur.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın GMTN programı kapsamında hazırladığı 25mn USD tutarındaki ihraç belgesi SPK tarafından onaylanmıştır. EK olarak, yurtiçinde toplam 20 milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvilin halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesine ilişkin başvuru da SPK tarafından onaylanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'na (PÜİS) göre otogazın litre fiyatında 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 kuruş indirim yapıldı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bantaş Bandırma (BNTAS, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı net dönem karı 2015'e göre %13,9 artışla 4,2mn TL olmuştur.

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Pozitif): Şirket 4Ç2016'da 18,1mn TL kar açıklamıştır. Geçen yılın son çeyreğinde 91,4mn zarar kaydedilmişti. Diğer yandan, yılın son çeyreğindeki genel teknik bölüm dengesi 55,4mn TL iken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 56,7 gider idi. 2016 yılının son çeyreğindeki kar rakamına rağmen Şirket 2016 yılını 50,8mn TL net zararla kapamıştır. 2015 yılındaki net dönem zararı 162,6mn TL idi.

Kiler GYO (KLGYO, Sınırlı Pozitif): İstanbul Başakşehir'de yer alan 8,6bin m2 büyüklüğündeki arsa üzerinde konut ve ticari alanlardan oluşacak proje geliştirilmesi amacıyla, Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ile Kiptaş -Başakşehir Evleri İnşaatları'nın Arsa Satışı Karşılığı Gelir (Hasılat) Paylaşımı Usulü ile Yapılması İşi'ne ait sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, KİPTAŞ'ın paylaşım oranı,  sözleşme konusu arsa üzerindeki arsa payına denk gelen hissesi için satış toplam geliri üzerinden %42 olarak belirlenmiştir. Kiler GYO tarafından gerçekleştirilecek olan konut ve ticari alanlardan oluşacak projenin geliştirme ve tasarım süreçleri çalışmalarına başlandığı duyurulmuştur.

Kristal Kola (KRSTL, Sınırlı Pozitif): Şirket ile Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş (PINSU) arasında, Avcılar Köyü Altınoluk/Edremit adresindeki tesiste Pınar Denge markası ile 200 ve 250 ml ambalajında cam şişe doğal maden suyu, aromalı maden suyu   "Fason Üretim Protokolü" anlaşması imzalanmıştır. Maden suyu üretimi haricinde şirketin üretimini yaptığı mevcut  ambalaj  ürünler ile ilgili, Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretimi talep edilecek ürünlerin üretilmesi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Orge Enerji (ORGE, Pozitif): Şirketin 2016 yılı son çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %162 oranında artarak 8,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak da 2016 yıl toplam net dönem karı 2015'e göre %140 oranında artarak 25mn TL'ye ulaşmıştır.

Tuğçelik Alüminyum (TUCLK, Sınırlı Pozitif): Şirketin 2016 yılı son çeyrek net dönem karı sadece 401bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu kar rakamı ile birlikte 2016 yılı toplam net dönem karı 10,9mn TL'ye yükselmiş ve 2015 yılındaki 1,7mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. 

ZİRAAT YATIRIM

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.