Şirket Haberleri 30 Nisan 2018

ŞİRKET HABERLERİ

Alarko GYO (ALGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %53 oranında artış göstererek 24,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 3,9mn TL'ye çıkarken, Şirket'in kambiyo karları %30 oranında artarak 20mn TL'ye çıkmış ve karı desteklemiştir. Şirket'in 97,6mn USD ve 6,9mn EUR döviz fazlası bulunmaktadır. Kurlardaki artış karın artmasında önemli bir etken olmuştur.

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 oranında artarak 71,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu yılın ilk çeyreğinde 66mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 65,2mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52 oranında artış göstermiştir.

Avivasa Emeklilik (AVISA, Nötr): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %80 oranında artarak 32,8mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu yılın ilk çeyreğinde 35mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 27,7mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki genel teknik bölüm dengesi 9,4mn TL idi.

Afyon Çimento (AFYON, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 2,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Öte taraftan, artan yurtiçi taleple birlikte yılın ilk çeyreğinde 10,6mn TL brüt kar elde edilmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğinde 1,5mn TL zarar kaydedilmişti. Yılın ilk çeyreğinde zarar kaydedilmesinde ise 13,5mn TL artan finansman giderleri etkili olmuştur.

Aksa Akrilik (AKSA, Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26 oranında azalarak 51,9mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında artan şirketin brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı olarak %17 oranında azalarak 1Ç2018'de 122,1mn TL'ye düşmüştür. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %7 ve %15 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %24 idi.

Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 oranında artarak 393,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 381mn TL yönündeydi. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %11 oranında artarak 1Ç2018'de 1milyar TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %13 ve %33 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %35 idi.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Negatif): Tat Gıda 2018 yılının 1. çeyreğinde 10,3mn TL'lik net dönem karı ile piyasa beklentisi olan 16mn TL'lik karın altında bir kar açıklamıştır. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 11,6mn TL net dönem karı açıklamıştı. Şirketin satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,4 oranında azalarak 264mn TL olmuştur. Satışların maliyetindeki %1,6'lık düşüş sonrasında brüt kar %3,7 oranında artmış ve 59,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,9 puan artışla %22,6 olmuştur. Operasyonel giderler %7,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kaydedilen net 3,6mn TL'lik gelirle beraber faaliyet karı %17,5 oranında azalarak 12,4mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet karı marjı da 1 puan düşüşle %4,7 olmuştur. 3,3mn TL'lik net finansman gideri sonrası Tat Gıda 10,3mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Net kar marjı 0,5 puan düşüşle %3,9 olmuştur.

Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa'nın 1Ç2018 net dönem zararı 4,3mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 1mn TL'lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Teknosa'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,3 oranında artarak 808,4mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %19,5 oranında görece yüksek bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8,3 oranında artarak 147mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1,5 puan düşüşle %18,2'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %8,2 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 13,1mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 9,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,2'yi göstermiştir. Finansman tarafında 15mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 5,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 4,3mn TL olmuştur.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Öneri "EKLE", Sınırlı Negatif): TAV Havalimanları'nın 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı 33,6mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 73mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 105mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen operasyonel giderler ile vergi giderleri etkili olmuştur. TAV'ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre, hizmet verilen yolcu sayısındaki %23,4'lük artışın olumlu katkısıyla %26,6 oranında artarak 1.139,5mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde, maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak %44,3 oranında artarak 479,2mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %31,9 oranında artarken, faaliyet karı da %41,3'lük artışla 325,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan net finansman giderleri ise 1Ç2017'daki 47,5mn TL'den 1Ç2018'de 118,9mn TL'ye yükselmiş ve dönem karının düşük seviyede gerçekleşmesinde önemli etken olmuştur. Buna ilaveten vergi giderinin 90,8mn TL ile yüksek seviyede gerçekleşmesi de dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Nötr): İhalesinin 2. oturumu 21.03.2018 tarihinde yapılmış olan İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi 27.04.2018 tarihinde imzalanmıştır. İhalede, Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri 1.764mn TL; Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 705,5mn TL olmuştur.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Türk bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardan fon sağlama kabiliyeti ve yurt dışı fon sağlayıcılarının Türkiye'ye ilgisi güçlü şekilde devam etmektedir" dedi. Türkiye'ye ve Türk bankalarına güvenin sürdüğünü vurgulayan Akben, nitekim yakın zamanda Akbank, Ziraat Bankası, Eximbank ve VakıfBank'ın sendikasyon kredisi sağladığını hatırlattı. Akben, Şubat 2018 itibarıyla sendikasyon kredilerinin yenileme oranının %111,8 olduğuna dikkati çekerek, "Üstelik söz konusu kredilerin bir kısmı 2 yıl vadeli olarak temin edilmiştir. Ayrıca libor ve/veya euribor üzerinden ilave spread ile alınan bu kredilerde spread'lerde de bir miktar iyileşme sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Dyo Boya (DYOBY, Pozitif): Şirket 1Ç218'de 12,3mn TL kar açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 7,5mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %59,2 oranında artan şirketin brüt karı da 1Ç2018'de 83,9mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %73 oranında artış göstermiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %5 ve %32 olmuştur. Geçen yılın ilk çeyreğinde brüt kar marjı %29 idi.

Federal Mogul İzmit Piston (FMIZP, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018 net dönem karı 7,6mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 3,8mn TL'lik net karın %103,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,9 oranında artarak 21,4mn TL'ye yükselirken brüt kar ise %71,2 oranında artarak 6,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 6,9 puan artışla %31'e yükselmiştir. Faaliyet karı 6,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 3,1 puan artarak %28,3'e yükselmiştir. Vergi öncesi net kar 9,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 7,6mn TL olmuştur. Net kar marjı 12,4 puan artışla %35,7 seviyesine yükselmiştir.

Güneş Sigorta (GUSGR, Sınırlı Negatif): Şirket 1Ç2018'de 1,3mn TL kar açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki net dönem karı 2,4mn TL idi. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 2,8mn TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğindeki genel teknik bölüm dengesi 13,9mn TL idi.

İzocam (IZOCM, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki net dönem karı 4,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 1,6mn TL kar elde etmişti. Satış gelirleri %55 oranında artan şirketin brüt karı ise yine aynı dönemler itibariyle %49 oranında artarak 1Ç2018'de 28,3mn TL'ye yükselmiştir.

Jantsa (JANTS, Nötr): Jantsa'nın 1Ç2018 net dönem karı 10,9mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 9,6mn TL'lik net kara göre %13,2 artış kaydetmiştir. Jantsa'nın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %67,5 oranında artarak 92mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %71,5 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %57 oranında artarak 23,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1,7 puan düşüşle %25,4'e gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde 8,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden de 2,3 TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %57,3 artarak 17,6mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan gerileyerek %19,1'i göstermiştir. Finansman tarafında giderler geçen seneye göre 1,6mn TL artarak 2,8mn TL'ye yükselmiş ve net kar oluşumunu olumsuz etkilemiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 14,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 10,9mn TL olmuştur. Net kat marjı 5,7 puan düşüşle %11,8 seviyesine gerilemiştir.

Pınar Et ve Un (PETUN, Nötr): Şirket'in 1Ç2018'de net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,7 oranında artarak 19,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %5,1 oranında artan şirketin brüt karı %1,2 oranında düşerek 25,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %29,7 oranında artarken faaliyet karı %25 oranında gerileyerek 19mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan iştiraklerden elde edilen gelirler 2,2mn TL'den 7,4mn TL'ye çıkaran karın bir önceki yıla göre artış kaydetmesinde ana etken olmuştur.

Pınar Su (PINSU, Nötr): Şirket 1Ç2018'de 7,3mn TL zarar açıklamıştır. Satış gelirleri %8,7 oranında artan şirketin brüt karı %16 oranında artarak 20,7mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %13,4 oranında artarken faaliyet zararı 1,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten net finansman giderleri 3,4mn TL'den 6,3mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 7,5mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 7,3mn TL olmuştur.

Pınar Süt (PNSUT, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 21,8mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 24mn TL kar açıklamıştı. Satış gelirleri %25,6 oranında artan şirketin brüt karı %22 oranında artarak 66,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %23,6 oranında artarken faaliyet 37mn TL olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 23,6mn TL seviyesinde gerçekleşirken net dönem karı 21,8mn TL olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM

Anahtar Kelimeler:
şirket Haberleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.