Şirket Haberleri 8 Ağustos 2018

ŞİRKET HABERLERİ 

Vakıfbank (VAKBN, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): Vakıfbank'ın 2018 yılının ikinci çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2,1 oranında artarak 1.074mn TL'ye yükselmiştir. Net kar rakamı hem bizim beklentimiz olan 1.061mn TL'ye hem de piyasa beklentisi olan 1.044mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. 

Bagfaş (BAGFS, Negatif): Bagfaş'ın 2Ç2018'de 59,2mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde de 14,9mn TL zarar açıklanmıştı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %6,4 düşüş kaydederek 69,4mn TL olmuştur. Brüt kar ise %19,5 oranında azalarak 3,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 0,8 puan gerilemeyle %4,7'yi göstermiştir. Operasyonel giderler %8,7 gerilemeyle 15,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyet giderlerinin geçen sene aynı dönemdeki 2,4mn TL'lik gelir yerine 35,2mn TL gider olarak gerçekleşmesi faaliyet zararı yazılmasına neden olmuştur. 2Ç2017'de de şirket 2,1mn TL'lik faaliyet zararı kaydetmişti. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden geçen seneki 2,5mn TL'lik zararın aksine 24,4mn TL'lik gelir yazılması finansman öncesi zararın 15,4mn TL'ye gerilemesini sağlamıştır. Diğer yandan, finansman giderleri 2Ç2017'ye göre 29mn TL artış göstermiş ve 44mn TL olmuştur. Son olarak, 2Ç2018'deki vergi geliri de geçen sene aynı döneme göre düşmüştür. 2. Çeyrekte kaydedilen 59,2mn TL'lik net dönem zararı ile şirketin 2018 yılının ilk yarısındaki zararı 81,9mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 7,4mn TL zarar açıklamıştı.

Cemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Çemtaş'ın 2Ç2018'deki net dönem karı 32,2mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 11,8mn TL karın %173,6 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2018'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %59 oranında artarak 169mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar %105,3 artışla 44,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı da 5,9 puan artışla %26,3 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler %50,7 artışla 11,3mn TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri ise geçen yılki gelirin üzerinde 13mn TL olarak gerçekleşmiştir ve böylece faaliyet karı %206,7 artışla 46,2mn TL olurken faaliyet kar marjı 13,2 puan artışla %27,4 olmuştur. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden geçen yılın aynı dönemine göre %148 artışla 2,3mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece finansman öncesi gelir 48,5mn TL olmuştur. Diğer yandan, finansman giderleri 2Ç2017'ye göre 5,7mn TL artış göstermiş ve 7,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi net kar 41,1mn TL, net dönem karı da 32,2mn TL'yi göstermiştir. Net kar marjı da 8 puanlık artışla %19,1'e yükselmiştir. Şirketin 6 aylık net dönem karı %118,4 artışla 55,9mn TL seviyesine ulaşmıştır.

Teknosa (TKNSA, Negatif): Teknosa'nın 2Ç2018 net dönem zararı 5,8mn TL olmuş ve 2017 2. çeyrekteki 8,1mn TL'lik karın tersi yönünde gerçekleşmiştir. Teknosa'nın satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artarak 892,5mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %7,3 oranında görece yüksek bir artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar sadece %0,1 oranında artarak 153,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 1 puan düşüşle %17,2'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %11,5 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 6,6mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 14,7mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı %1,6'yı göstermiştir. Finansman tarafında 19,7mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net zarar 4,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem zararı da 5,8mn TL olmuştur. 2. çeyrekte kaydedilen zararla birlikte şirketin ilk 6 aylık net dönem zararı 10,1mn TL'yi göstermiştir. Geçen sene ilk 6 aydaki net dönem karı 9,1mn TL idi.

Şirket ayrıca mali tablolarıyla ilgili açıklama yapmıştır. Mali tablolarında yer alan özkaynağının (-) 53,3mn TL ve Şirket'in bilanço dışı varlığı, markasının cari değerinin 315,2mn TL olduğu dikkate alındığında, SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarında yer alan Özkaynağının eksi(-) durumunda bir değişiklik yaratmamıştır. Bu tespit üzerine bilanço hazırlanmıştır. Bilanço Şirketin marka değerini de içerir olarak hazırlanmıştır. Şirketin hazırlanan bu TTK 376 bilançosunda Özkaynağı (+)300,6mn TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutar, Şirketin 110mn TL olan ödenmiş sermayesini koruduğunu göstermektedir.

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Net Grubu inşaat, Ağaoğlu Grubu ile Bodrum'daki projesinde satış ve pazarlama safhasında herhangi bir harcama yapmayacaktır. Gerçekleşecek toplam ciro üzerinden (satış ve her türlü işletme ve kiralama gelirleri) %19 Hasılat Payı olarak şirketin yaklaşık 3,8 milyar TL'lik bir gelir elde edeceği beklenmektedir. Şirket hisseleri dün %6,2 oranında yükseliş kaydetti.  

Kaynağından düzeltme…Kardemir (KRDMD, Nötr): 06.08.2018 tarihinde Şirket tarafından açıklanan 2Ç2018 Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosunun 01.04.2018-30.06.2018 tarih aralığına ait Net Dönem Karı 203,9mn TL olması gerekir iken sehven 163,1mn TL gösterilmiştir. Hatalı gösterimin nedeni söz konusu döneme ait Dönem Vergi Geliri/(Gideri) nin (55.940) TL, Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) nin ise (24,3mn) TL olması gerekir iken; sırası ile 15.804 TL ve (65,2mn) TL verilmiş olmasıdır. Diğer yandan 2018 yılı ilk yarısına ait Net Dönem Karı/(Zararı) 438,9mn TL olup herhangi bir hata içermezken şirket dün akşam düzeltilmiş finansal tablolarını yeniden yayımlamıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Demir-Çelik: Türk çelik ihracatında 2018 yılı ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bazında artış gerçekleşti. Sektör, miktarda %2,4 artış ile 11,1mn tona, değerde ise %26,7'lik artışla 8,4 milyar dolara ulaştı. Türkiye çelik ihracatı, 2018 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen senenin aynı dönemine göre miktar bazında %2,4 artış ile 11,1mn ton, değer bazında ise %26,7 artış ile 8,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektördeki artışı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan'nın açıklamalarına göre ise 2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen çelik ürünün sıcak yassı oldu. En fazla ihracat artışı gözlenen ikinci çelik ürünü ise profil oldu. Aslan ayrıca 2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat azalışı gözlenen birinci ürünün inşaat çeliği olduğunu vurguladı.

Savunma: Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin ilk toplantısında toplam 13,5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği bildirildi. Bu kapsamda, ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirildi. (Kaynak: İHA)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirketin net dönem karı 2Ç2018'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %82,4 oranında artarak 22,2mn TL olmuştur. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %30,3 artarak ikinci çeyrekte 42,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı 6 aylık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %34,7 oranında artarak 32,8mn TL'ye yükselmiştir.

Bossa Ticaret (BOSSA, Sınırlı Pozitif): Şirketin net dönem karı 2Ç2018'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7,5 oranında artarak 2,3mn TL olmuştur. Satış gelirleri %37,6 oranında artarak 125,7mn TL'ye ulaşan şirketin brüt karı ise %113,1 oranında artarak 47,2mn TL'ye yükselmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte 2018 yılı 6 aylık net dönem karı 4,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde şirket 8,8mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

İhlas Holding (IHLAS, Nötr): Daha önce Çin Devlet Petrol Şirketi CNPC'nin iştiraki Greatwall Drilling Company ile Şirket arasında Türk Petrolleri'nin tespit etmiş olduğu sahalarda kaya gazı ve petrol ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi ve uygun sahalarda taraflarca iş birliği sağlanması amacı ile iş birliği sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti. Bu iş birliği kapsamında Konsorsiyum 21,7mn USD bedelle Türk Petrolleri Anonim Şirketi'nin Dadaş Formasyonunda yer alan Gözalan 1, Batı Bostanpınar 1 ve Yarımca 1 petrol ve kaya gazı kuyusu kazılması konusunda hak kazanmış olup, ana sözleşme imzalanması için davet edilmiştir.

Kipa Ticaret (KIPA, Nötr): Kipa'nın 2Ç2018'deki net dönem zararı 29,6mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğinde elde edilen 40,4mn TL zararın altında gerçekleşmiştir. Şirketin satış gelirleri 2Ç2018'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,3 oranında azalarak 555,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar %14,6 oranında azalarak 148,5mn TL olmuş, brüt kar marjı ise 0,5 puan artarak %26,7 olmuştur. Operasyonel giderler ise %11,4 oranında düşüş göstermiştir. Diğer faaliyet giderleri ise %49,3 azalarak 13,4mn TL'ye ulaşmıştır. Böylece faaliyet zararı 12,3mn TL olmuştur. Öte yandan, yatırım faaliyetlerinden 4mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında ise 21,8mn TL gider oluşmuştur. Vergi öncesi zararı 30,1mn TL olan şirketin, geçen yılki vergi öncesi zararı ise 39,7mn TL idi. İkinci çeyrek net zararı ile birlikte Şirketin 6 aylık net dönem zararı geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artışla 89,4mn TL olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.