Şirket ve Sektör Haberleri 2 Mayıs 2018

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Sigorta (ANSGR, Pozitif): Şirket'in 1Ç2018'deki konsolide olmayan net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77 oranında artarak 109,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in teknik bölüm dengesi ise 1Ç2018'de 142,1mn TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34 oranında artış göstermiştir.

Brisa (BRİSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek net dönem karı %53,8 oranında azalarak 11,4mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,7 oranında artan şirketin brüt karı %25,6 oranında artarak 161,2mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderlerdeki %15,3'lük artış ve 9,7mn TL'lik net diğer faaliyet gelirlerine bağlı olarak faaliyet karı %33,6 oranında artarak 77,5mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 36,8mn TL'den 61,2mn TL'ye yükselmiş ve karın gerilemesinde ana etken olmuştur. Buna ilaveten 1Ç2017'deki 3,4mn TL'lik vergi gelirine karşın 1Ç2018'de 5mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve bu durum net dönem karını olumsuz etkilemiştir.

Bağfaş (BAGFS, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 22,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 7,5mn TL ana ortaklık karı açıklanmıştı. Satış gelirleri 1Ç2018'de 160,3mn TL gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %18 oranında düşüş göstermiştir. Satışlarda aynı dönemler itibariyle yurtiçi satışlar %25 oranında azalırken, yurtdışı satışlar %8 oranında artış göstermiştir. Brüt kar ise yine aynı dönemler itibariyle %48 oranında azalarak 1Ç2018'de 25,9mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı bu yılın ilk çeyreğinde %16 ile bir önceki yılın aynı çeyreğindeki %26'nın altında kalmıştır. Öte yandan, Şirket'in net finansman giderleri bir öneceki yılın ilk çeyreğine göre 14,3mn TL artması zarar kaydedilmesinde önemli bir etken olmuştur.

Bolu Çimento (BOLUC, Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %192 oranında artarak 30,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri %54 oranında artarak 142,2mn TL'ye yükselirken, maliyetler %35 oranında artmış ve 96,7mn TL olmuştur. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artamsına bağlı olarak brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %121 oranında artarak 1Ç2018'de 45,5mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %21 ve %32 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %11 ve %22 idi.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "EKLE", Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %171 oranında artarak 867,3mn TL'ye yükselmiştir. Bizim beklentimiz 620mn TL iken, piyasa beklentisi 534mn TL yönündeydi. Tahminizmdeki sapmada, satış maliyetlerinin beklentilerimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %100 oranında artarak 1Ç2018'de 898,3mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %60 ve %63 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %38 ve %54 idi.

Diğer yandan, Şirket projelerinden olan ve sırasıyla 04.05.2018 - 08.05.2018 tarihlerinde 1. Oturumları yapılacak olan, İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihaleleri ileriki süreçte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmiştir.

İş GYO (ISGYO, Öneri "AL", Sınırlı Negatif): Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek net dönem karı bir öneki yılın aynı çeyreğine göre %23 oranında gerileyerek 15,9 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz 22mn TL iken, piyasa beklentisi 19mn TL idi. Şirketin üst hakkı dahil kira gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 oranında artarak 52 mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ege Perla Projesi'ndeki teslimatlar kapsamında 6,8 mn TL satış geliri elde edilmiştir. Diğer yandan, 1Ç2018'deki toplam brüt kar bir önceki yıla göre %16 oranında gerileyerek 39,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net ve brüt kar marjı sırasıyla %26 ve %65 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %34 ve %76 idi.

Kardemir (KRDMD, Pozitif): Kardemir'in 1Ç2018 ana ortaklık net dönem karı 235,1mn TL ile piyasa beklentisi olan 131mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Kardemir'in satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %48,6 oranında artarak 1.289mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise sadece %21,2 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %261 artışla 357,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 16,3 puan artışla %27,8'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %15,2 oranında artarak 21,1mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 0,6mn TL'lik gelir kaydedilmesi ardından faaliyet karı %437,8 artışla 337,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 19,4 puan artışla %26,2'ye yükselmiştir. Finansman tarafında 106,6mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 260,8mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 25,8mn TL'lik vergi gideri ile birlikte ana ortaklık net dönem karı da 235,1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı çeyrekteki ana ortaklık net zararı 5,6mn TL idi.

Mardin Çimento (MRDIN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %7 oranında artarak 10,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri, %42 oranında artan yurtiçi satışların desteğiyle aynı dönemler itibariyle %40 oranında artarak 1Ç2018'de 48,1mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da yine aynı dönemler itibariyle %88 oranında artarak 1Ç2018'de 13,4mn TL'ye yükselmiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %23 ve %28 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %30 ve %21 idi.

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 1Ç2018'deki solo net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %21 oranında artarak 1.730mn TL'ye yükselmiştir. Banka'nın net faiz gelirleri ve net ücret ve komisyon gelirlerinde çeyreksel bazda önemli bir değişim gözlenmemiş ve sırasıyla 4.636mn TL ve 616mn TL olarak gerçekleşmiştir. Karşılık giderlerinin 358mn TL azalarak 1.038mn TL'ye gerilemesi ise karı desteklemiştir. Banka'nın ilk çeyrekteki özsermaye karlılığı bir önceki çeyreğe göre 150 baz puan artarak %13,8 olmuştur. Kredi mevduat oranı %110,6; sorunlu kredi oranı ise %1,7 ile sektörün altında kalmaya devam etmişlerdir.

Enka İnşaat (ENKAI, Öneri "EKLE", Nötr): Yönetim Kurulu, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla Kurulun ikinci bir duyurusuna kadar uygulanmak üzere; Şirketin borsada nominal bedeli 4,6mn TL tutarına kadar kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesine, geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50mn TL olarak belirlenmesine ve işlemler için Genel Müdür Yardımcısı İlhan Gücüyener'in yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Migros (MGROS, Nötr): 2018 yılı yatırım harcamalarının yaklaşık 400mn TL olmasının beklendiği açıkladı.
 
SEKTÖR HABERLERİ

Demir Çelik: Trump, 1 Mayıs tarihinde sona ermesi beklenen çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi muafiyetini AB, Kanada ve Meksika için 1 Haziran tarihine kadar uzattı. Arjantin, Brezilya, Avustralya ve Güney Kore'ye kalıcı muafiyet için anlaşmaya vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 23 Mart'ta yürürlüğe giren çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave vergi uygulamasında bazı ülkelere verilen muafiyet uzatılıp, bazılarına kalıcı muafiyet tanındı. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA, Negatif): Alkim Kağıt'ın 1Ç2018 net dönem karı 5,4mn TL olmuş ve 2017 1. çeyrekteki 8,1mn TL'lik net karın %33,4 altında gerçekleşmiştir. Alkim Kağıt'ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 68,8mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %59,8 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %37,3 oranında azalarak sadece 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı 11,8 puan düşüşle %9,7'ye gerilemiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %27 oranında artmıştır. Diğer faaliyetlerden de 4,6mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 8,1mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 10,8 puan azalarak %11,8'i göstermiştir. Finansman tarafında 1,3mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 7,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 5,4mn TL olmuştur. Net kat marjı 8,5 puan düşüşle %7,8 seviyesine gerilemiştir.

Alarko Carrier (ALCAR, Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %23 oranında azalarak 8,5mn TL'ye gerilemiştir. Satış gelirleri %10,8 oranında artan şirketin brüt karı ise aynı dönemler itibariyle %3 oranında azalarak 1Ç2018'de 32,4mn TL'ye gerilemiştir. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6 ve %25 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %9 ve %28 idi.

Ege Seramik (EGSER, Sınırlı Negatif): Şirket'in 2018 yılının ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %13 oranında azalarak 10,5mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in satış gelirleri, %20 oranında artan yurtiçi satışların desteğiyle aynı dönemler itibariyle %9 oranında artarak 99,6mn TL'ye yükselmiştir. Ancak maliyetlerin %18 oranında artması brüt karın yine aynı dönemler itibariyle %9 oranında azalarak 1Ç2018'de 26,7mn TL'ye düşmesinde etkili olmuştur. Yılın ilk çeyreğinde net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %11 ve %27 olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde net ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve %32 idi.

Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Pozitif): Şirket 1Ç2018'de 2,4mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 19,6mn TL zarar kaydedilmişti. Satış gelirleri %68 oranında artan Şirket yılın ilk çeyreğinde 14,1mn TL brüt kar elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 3,6mn TL brüt zarar kaydetmişti. Şirket'in net finansman giderleri bu çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine göre 7,5mn TL artmış ve bu çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.

Kiler GYO (KLGYO, Negatif): Şirket 1Ç2018'de 9,6mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın aynı çeyreğinde 215,3mn TL kar elde etmişti. Şirket'in satış gelirleri 262,6mn TL azalmış ve 1Ç2018'de 70,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde Sapphire Rezidans satışından 329,9mn TL satış geliri elde etmişti. Diğer yandan, brüt kar da 223,3mn TL azalarak 3mn TL gerçekleşmiştir. Şirket'in ayrıca,  finansman giderleri 1Ç2018'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 22,8mn TL artmıştır.

Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Negatif): Şirket 2018 yılının ilk çeyreğinde 1,4mn TL zarar kaydetmiştir. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2,4mn TL kar açıklanmıştı. Şirket'in brüt karı ise 0,6mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre ufak çaplı bir düşüş göstermiştir. Zarar kaydedilmesinde 3,9mn TL azalan finansman geliri etkili olmuştur.

ZİRAAT YATIRIM

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.