Coca-Cola İçecek'in konsolide satış hacmi 4. çeyrekte %17,7 arttı, organik bazda %6,8 arttı

Coca-Cola İçecek'in konsolide satış hacmi 4. çeyrekte %17,7 arttı, organik bazda %6,8 arttı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan şirket açıklaması aşağıda bulunuyor:

Başarılı Geçen Bir Yıla Sağlam Bir Kapanış
2021 Dördüncü Çeyrek Özeti
• Konsolide satış hacmi %17,7 arttı, organik bazda %6,8 arttı
• Uluslararası operasyonların satış hacmi %26,3 arttı, organik bazda %6,0 arttı
• Türkiye operasyonlarının satış hacmi %7,9 arttı, 4Ç20 büyümesi %7,3 oldu
• Gazlı içecekler kategorisi %15,7 büyüdü, 4Ç20 büyümesi %20,2 gerçekleşmişti
• Cola-Cola markası olağanüstü performans sergileyerek %15,4 büyüdü, 4Ç20
büyümesi 24,8% oldu
*Duyuru boyunca “organik” ifadesi, 4Ç21’deki Özbekistan satış hacmi hariç rakamları ifade etmektedir.
Konsolide Satış Hacmi
Devam eden Covid-19 pandemisinin neden olduğu zorlu çalışma ortamına rağmen, CCI, çevikliği,
uyarlanabilir iş modeli ve geniş ürün portföyünün desteği ile 2021 yılına başarılı bir başlangıç
yaptı. Yılın ilk yarısında pandemi koşulları etkisini kapanmalar ve kısıtlı mobilite ile gösterdi. Yılın
ikici yarısı itibariyle faaliyet gösterdiğimiz pazarların büyük bir kısmında operasyonlarımız,
aşılamanın hız kazanması ile yerinde tüketim kanallarında artan mobilite, olumlu hava koşulları
ve turizmdeki kısmi toparlanmadan olumlu yönde etkilendi. Dönüşen tüketici trendlerine hızlı
adaptasyon, çeşitli ürün portföyümüz ve başarılı icra kabiliyetimiz sayesinde 2021 yılında tüm
operasyonlarımızda sağlıklı bir hacim büyümesi kaydettik.
4Ç21’de satış hacmimiz konsolide bazda %17,7 seviyesinde güçlü bir büyüme sergiledi.
Türkiye’nin satış hacmi %7,9 artarken uluslararası operasyonlarımız raporlanan bazda %26,3
büyüdü. Özbekistan’ın etkisi hariç tutulduğunda, uluslararası operasyonlarımız önceki yılın aynı
çeyreğinde gerçekleştirdiği %15,8 seviyesinde güçlü büyümenin üzerine organik bazda %6,0
seviyesinde büyüme kaydetti. Ana kategorimiz olan gazlı içecekler, Coca-Cola markası ve
Fanta’daki çift haneli büyümelerle %15,7 oranında bir büyüme gerçekleştirerek sağlam
performansını sürdürdü. Diğer taraftan, gazsız içecek kategorisi, buzlu çay, enerji içeceği, sporcu
içeceği ve meyve suyu kategorilerindeki başarılı performans ile %30.2 artış gösterdi. Su kategorisi
ise küçük paket odağı ile %23,8 büyüdü. Su kategorisindeki büyümede bir önceki yılın düşük bazı
da etkili oldu.
2021 yılında, konsolide satış hacmimiz %16,2 büyüme ile 1.376 milyon ünite kasaya ulaştı.
Organik bazda ise artış %14,2 oldu. Bu büyümeye istisnasız bütün ülkelerimiz katkı sağladı.
Türkiye, yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle yaşanan yerinde tüketim kanallarındaki
kapanmalara rağmen başarılı büyüme performansını sürdürdü. Satış hacmi 2021 yılında %13,5
büyüdü. Uluslararası operasyonlarımız da satış hacmini %18,3 arttırarak güçlü bir sonuç kaydetti.
Uluslararası operasyonumuzun yıllık büyümesi organik bazda %14,7 oldu.

Coca-Cola markası 2021 yılında %17,3 hacim artışı gerçekleştirirken yeniden lansmanı yapılan
Coca-Cola Zero Sugar %26,0 oranında dikkate değer bir artış sergiledi. Buna bağlı olarak gazlı
içecekler kategorisi 2021 yılında %15,9 büyüdü. Diğer yandan, 2020 yılında %10,8 daralan gazsız
içecekler kategorisi, 2020 yılında güçlü bir toparlanma göstererek %28,1 büyüdü. Önceki yıla göre
su kategorisi de toparlanma göstererek 2021 yılında %11,4 büyüme kaydetti.
Operasyonlarımıza eklenen ve 4. çeyrekte konsolide edilmeye başlayan Özbekistan, raporlanan
satış hacmi büyümemize 25 milyon ünite kasa katkı sağladı.

Türkiye
Türkiye operasyonu 4Ç21’de yıllık bazda %7,9 hacim artışı kaydetti. Yerinde tüketim
kanallarındaki önemli toparlanmayla birlikte, segment odaklı pazarlama kampanyaları ve ev
okazyonlarındaki odağın devam ettirilmesiyle başarılı sonuçlar kaydedildi.
Yerinde tüketim kanallarındaki görece toparlanma, iyileşen turizm aktivitesi, yaz ayları boyunca
etkisini sürdüren iyi hava koşulları, devam eden ev okazyonları odağı ve e-ticaret kanallarında
artan bulunurluk ile Türkiye operasyonunun toplam satış hacmi 2021 yılında %13,5 artarak 581
milyon ünite kasaya ulaştı.
Gazlı içecekler kategorisi 4Ç20’deki %18,1'lik güçlü hacim artışının yarattığı yüksek baza rağmen,
4Ç21'de yıllık bazda %1,0 büyüdü. Gazlı içecekler içerisinde Coca-Cola markası 4Ç20'deki
%24,3'lük hacim büyümesinin üzerine 4Ç21’de %3,2 büyüme kaydetti. Yıllık bazda ise Coca-Cola
markası %15,1 büyüdü. Yeni tasarım ve formülüyle yeniden lansmanı yapılan Coca-Cola Zero
Sugar ve çok iyi performans gösteren Sprite da gazlı içecek kategorisinin 2021 yılındaki %11,6’lık
büyümesine katkı sağladı. Gazlı içecekler içerisindeki şekersiz ürünlerin oranı %6,1 olarak
gerçekleşti.
Gazsız içecek kategorisi 4Ç21’de başarılı performansını sürdürerek önceki yıla göre %19,2
büyüme gerçekleştirdi. Meyve suyu ve buzlu çay %18,6 ve %9,0 büyüme ile gazsız içecek
kategorisindeki büyümeyi destekledi. Enerji içeceği alt kategorisi de güçlü büyümesini sürdürerek
4Ç21’de satış hacmini önceki yıla göre iki katına çıkardı. Gazsız içecekler 2021 yıl sonu itibariyle
önceki yıla göre %22,3 büyüdü. Su kategorisi de 4Ç21’de %32,2 büyürken 2021 yılı büyümesi
PUBLIC
%16,3 oldu. Su kategorisindeki toparlanma yerinde tüketim kanallarındaki su satışlarındaki artışla
da desteklendi.
Uluslararası
Uluslararası operasyonlar yılın son çeyreğinde raporlanan bazda %26,3 büyüme gösterdi.
4Ç21’de Özbekistan’ın konsolide edilmesi satış hacmindeki artışa 25 milyon ünite kasa katkı
sağladı. Uluslararası operasyonların organik bazda büyümesi ise 4Ç21’de %6,0 olarak
gerçekleşti.
2021 yılında, uluslararası operasyonların konsolide satış hacmi gazlı içecek kategorisindeki
%18,6 dikkat çekici artış ile %18,3 yükselerek 795 milyon ünite kasa oldu. Organik büyüme ise
%14,7 olarak gerçekleşti.
Fiyat artışlarına rağmen, gazlı içecek kategorisindeki liderliğinin de desteğiyle Pakistan
operasyonu başarılı performansını 4Ç21’de de sürdürdü ve 4Ç20’deki %32,1 büyümenin yarattığı
yüksek baz etkisine rağmen 4Ç21’de %4,0 büyüme kaydetti. 2021 yıl sonunda Pakistan
operasyonun hacim büyümesi %17,2 oldu. Bu büyüme, daha fazla soğutucu konumlandırmaya
da olanak sağlayan satış noktalarının sayısının arttırılması, daha etkin operasyon modeli, iyileşen
icra kabiliyeti ve gelişen promosyon yönetimi ile sağlandı. Coca-Cola markasındaki %19,8
büyümenin desteğiyle gazlı içecek kategorisi 2021 yılında %17,1 büyüme kaydetti. Aynı
dönemde, gazsız içecek ve su kategorileri sırasıyla %59,6 ve %17,0 büyüdü.
Irak operasyonu 4Ç21’de Coca-Cola markasındaki bir önceki yıla göre %16,1 büyümenin de etkisi
ile %10,8 oranında güçlü bir büyüme gösterdi. Irak 2021 yılında toplamda %2,8 hacim artışı
kaydetti.
Kazakistan’ın satış hacmi 4Ç21’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,3 büyüdü. 2021
yılındaki toplam satış hacmi büyümesi gazlı içeceklerin hacmindeki %10,1 artış ile %14,6
yükseldi. Gazlı içecek kategorisindeki büyüme performansı temel olarak Coca-Cola markası ve
Fanta’daki %7,1 ve %32,8 büyümeden kaynaklandı. Gazsız içecek kategorisi 2020 yıl sonundaki
%7,9 daralma sonrasında 2021 yılında %38,1 oranında önemli bir toparlanma kaydetti. Su
kategorisi ise %13,0 ile kısmi olarak toparlandı.
Operasyonlarımıza yeni katılan Özbekistan, 4Ç21’de 25 milyon ünite kasa satış hacmi
gerçekleştirdi. Satışlarının %97’sini ise, başta Coca-Cola markası ve Fanta olmak üzere gazlı
içecekler oluşturdu.
Özbekistan’ın operasyonlarımıza 2020 ve 2021 yıllarının tamamında dahil olduğu varsayımı ile
proforma (karşılaştırılabilir) bazda, konsolide satış hacmi büyümesi 15.3% olarak gerçekleşti.

2022 Yılına Ait Beklentiler
CCI yılbaşındaki beklentilerinin üzerinde sonuçlar gerçekleştirerek 2021 yılında güçlü bir kapanış
yaptı. 2021 yılında CCI’nın portföyündeki tüm ülkeler büyümeye katkı sağladı. Operasyonumuzun
temelleri sağlam olmakla birlikte, kısa vadede zorlu koşulların etkisini göstermeye devam ettiği
değerlendirilmektedir. Biz de önümüzdeki yıl için temkinli pozitifliğimizi sürdürüyoruz.
Yeni Covid-19 varyantları operasyonel ortam için belirsizlik oluştururken, makroekonomik
volatilite ve tedarik zinciri sıkıntıları marjları baskılamaktadır.
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda, mükemmel icra kabiliyetimiz, etkin
gelir büyümesi yönetimimiz, maliyet yönetimindeki ihtiyatlı bakış açımız ve sıkı finans
yönetimimizle büyümeyi sürdüreceğiz.
Şirketimizin 2022 yılı için beklentileri aşağıdaki gibidir (tüm rakamlar aksi belirtilmedikçe
raporlanan bazda verilmiştir):
Satış Hacmi: yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında hacim büyümesi; proforma bazda
(CCBU satış hacmi rakamlarının 2021 ve 2022 satış hacmine %100 dahil edilerek hesaplanması
durumunda) ise orta tek haneli satış hacmi büyümesi.
• Türkiye’de 2020 yılına paralel performans
• Uluslararası operasyonlarda yüksek onlu yüzdelerde büyüme; proforma bazda yüksek tek
haneli büyüme
Net Satış Geliri:
Düşük- orta 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
FAVÖK Marjı:
Görece karlılığı düşük CCBU’nun etkisi ve emtia fiyatlarının baskısı dahil edildiğinde 2020 yılına
paralel ile 100 baz puan düşüş aralığında
Yatırım Harcamaları/Satışlar:
Konsolide net satış gelirinin %8-10’u kadar
İşletme Sermayesi ve Serbest Nakit Akışı:
Düşük tek haneli işletme sermayesi/Satışlar
Artan yatırım harcamalarına rağmen 2021’e göre serbest nakit akışında mutlak artış
 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.