ULAS [ ] ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ULAS [ ] ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KAP Açıklaması 

Orjinal Link:

. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Tevfik Meftun ULAŞ'ın, Oy toplayıcılığına Tevfik Mutlu ULAŞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Ekrem Yadigar'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu ve Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı bilgisi verildi. 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, 2021 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu(URF) ve 2021 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu(KYBF) katılanların oybirliğiyle onaylandı.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi.

2021 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu yasal süresinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulunduruldu. Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandı. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okundu. 2021 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları , toplantı başkanlığına verilen önerge ile katılanların oybirliği ile okunmuş sayılarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı Bilanço, Gelir Tablosu, Kar/Zarar hesapları, Bağımsız Denetim Raporu katılanların oybirliğiyle ayrı ayrı onaylandı ve ibra edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı, ibra edilmeleri oylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Ulaş, Tevfik Meftun Ulaş, Tevfik Mutlu Ulaş, Ekrem Yadigar ve Bilal Tayfun Yeşilyurt oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. B grubu pay sahipleri tarafından katılım olmadığından herhangi bir aday bildiriminde bulunulmadığı görüldü.

Tevfik Meftun ULAŞ'ın,

Tevfik Mutlu ULAŞ'ın,

Cüneyt ULAŞ'ın,

Ekrem Yadigar'ın,

Aslan Yeşilyurt'un,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2022 tarih, 2022/007 sayılı kararıyla almış olduğu; Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde vergi bilançosuna göre net dağıtılabilir karının olmaması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1)'ne göre kar dağıtma imkanı bulunmamaktadır. Kar dağıtımı yapılamayacağı hususu görüşüldü, Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oybirliğiyle onaylandı.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 28.01.2022 tarih, 2022/002 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen bir önceki yılın aynı ayına göre (TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması,

Şirketin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin, aksine bir karar alınıncaya kadar, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2021 takvim yılı için 2022 Ocak ayında TÜİK tarafından ilân edilen bir önceki yılın aynı ayına göre ( TÜFE+ÜFE/2) oranında arttırılması,

Söz konusu artışlara ek olarak, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2022 yılı için belirlenen Asgari Ücretin Gelir ve Damga vergisinden istisna edilen tutarı olan 675,99 TL(altıyüzyetmişbeşliradoksandokuzkuruş) tutarında ilave artış yapılması,

Yönetim Kurulu Başkanına ödenen huzur hakkı ücretinin 01.03.2022 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üye huzur hakkı ücretleri ile eşit tutarda olması

katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 28.01.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu DENEYİM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi ve sözleşme imzalanması pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince,

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemi içinde bağış ve yardımlar çerçevesinde harcaması olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi.

2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL (beşyüzbin) olarak belirlenmesi katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 12.maddesine göre, 2021 yılı hesap döneminde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaat bulunmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince,

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi finansal tablolarında ve bağımsız denetim raporu 6 numaralı dipnotunda yer alan 2021 yılı ilişkili taraf işlemleri açıklamaları ortakların bilgisine sunuldu.

NOT 6 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Şirket tarafından gerçek kişi ortakları ve Anadolu Girişim Holding A.Ş. ilişkili taraf olarak nitelendirilmektedir. Cari dönemde İlişkili Taraflardan herhangi bir alacak veya borç bulunmamaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan maaş, ücret, huzur hakkı vb. ödemelerin toplamı 1.063.650 TL'dir. (31.12.2020: 1.191.689 TL)

12. Gündemin onikinci maddesi gereğince ,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 1.3.6 no'lu Maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmeleri ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine ilişkin 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olmadığı hakkında ortaklara bilgi verildi.

2022 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde bahis konusu faaliyetleri (Şirketle İşlem Yapma, Şirket'e Borçlanma, Şirketle Rekabet Edebilme) gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya başkan tarafından iyi dilekler ve temenniler ile son verildi.

Anahtar Kelimeler:
Genel Kurul Raporu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.